• ROAD RACE

ROAD RACE

GIẢI ĐUA

07/03/2021

KẾT THÚC SỰ KIỆN

KẾT QUẢ

NGÀY TẬP LUYỆN

04/12/2021

VÒNG 1

12/12/2021

Thời hạn đăng ký: 08/11 đến 03/12

VÒNG 2

Coming soon

VÒNG CUỐI

Coming soon


Phí đăng kí : 1.500.000vnđ . bao gồm (bảo hiểm, 1 bộ lốp Pirelli miễn phí)


Link Đăng Ký

https://bitly.com.vn/3bo2n7

QUY ĐỊNH

Phân Loại Hạng Xe

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04