• LỊCH TRÌNH

Coming up...

19/6/2022Chủ nhật tại Đại Nam

19.6.2022 postor

* Chỉ ST & Lớp trẻ

KÝ TỰ MẪU

Phí đăng ký : 700.000VND / tay đua

                       Trẻ em : Miễn phí

Thời gian đăng ký: 01/06/2022 ~ 13/06/2022

Đăng ký chuyển vào account: TECHCOMBANK 19038271971018 IKEDA DAISUKE

HOÀN THÀNH - KẾT THÚC

12/12/2021 Vòng 1 2021-2022 Kết quả Hình ảnh

 

10/04/2022 Vòng 2 2021-2022 Kết quả Hình ảnh
07/03/2021 Định dạng DID Kết quả Hình ảnh

 

 

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04