Kết thúc cả 3 lượt đua, người có tổng số điểm cao nhất sẽ giành được giải thưởng.

Kết thúc cả 3 lượt đua, người có tổng số điểm cao nhất sẽ giành được giải thưởng.

Bấm vào đây để biết thông tin chi tiết về hệ thống điểm và giải thưởng.
https://vrc-motorsport.com/2021/11/27/thong-tin-chi-tiet-va-dang-ky-tham-gia-giai-dua-d-i-d-vietnam-racing-championship-2021-2022/

Leave Comments

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04