Pirelli Đồng Hành Cùng VRC Trong Mùa Giải D.ID Vietnam Championship 2021-2022

Được thành lp năm 1872 ti Milan (Ý) bi Giovanni Battista Pirelli, Pirelli là mt trong nhng hãng lp có lch slâu đời nht thế gii. Thương hiu lp cao cp này được xem là biu tượng ca gii đua Công thc 1 (F1). Đây là thương hiu có lượng lp xe OEM (Original Equipment Manufacturer) gn trên các dòng xe cao cp và siêu xe như Lamborghini, Porsche, Ferarri, Maserati, Aston Martin, Bentley, Audi, BMW, Mercedes Benz

Pirelli là thương hiu lp xe duy nht được phép sdng trong gii Superbike FIM Championship. Pirelli cũng đã được trao hp đồng cung cp lp xe điu khin trong Gii vô địch Superbike Anh tnăm 2008 cho đến ít nht năm 2010. Pirelli cũng là nhà cung cp lp xe chính thc ca gii World Rally Championship t2008 đến 2010.

Pirelli là nhà cung cp lp xe duy nht trong gii đua Công thc 1, sau quyết định rút khi ca Bridgestone vào cui năm 2010. Pirelli trước đó đã được sdng trong thi đấu trong gii đua Công thc 1 t1950 1958, 1981 1986 và 1989 1991. Pirelli cũng đã cung cp lp xe cho tt ccác dòng xe trong gii đua FIA Công thc 2 và GP3 ktnăm 2011 và 2010.

Trong mùa gii DID Vietnam Championship 2021, Ông Dice Ikeda nhà sáng lp ca VRC ( Vietnam Racing Championship ) đã thành công trong vic tha thun tài trchính thc đến tPirelli cho gii đua ca mình. Ngoài ra VRC hin đang được tài trbi D.I.D Racing Chain mt thương hiu ni tiếng trên thế gii đồng thi đó là shtrtnhng doanh nghip ln nhtrong nước.

VRC đặt ra các quy định chung trong gii đua ca mình vlp xe. Tt ctay đua phi sdng chung mt loi lp được phê duyt bi ban tchc nhm to điu kin công bng.

Nhvào shtrợ đến tPirelli các tay đua tham dgii đua sẽ được cung cp mt blp mi phc vcho vic thi đấu ca mình. VRC rt trân trng shtrtuyt vi này nó giúp các tay đua gim được chi phí và ddàng tham gia.

Mc tiêu ca ban tchc : Tt ccác tay đua cn sdng cùng mt loi lp, điu đó có nghĩa là knăng, hthng treo, và  chiến thut lái xe slà yếu tquyết định để dành ly chc vô địch.

Đây là mt shtrthc sln và là cơ hi tuyt vi cho các tay đua Vit Nam có ththosc đam mê ca mình.

Leave Comments

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04