Danh sách nhập cảnh tạm thời tính đến ngày 28 tháng 3

Vòng 2 DID Vietnam Racing Championship
10 tháng 4 năm 2022

Danh sách dự thi tạm tính đến ngày 29/3.

Các mục vẫn đang được chấp nhận.

Chúng tôi đang chờ đợi nhiều mục nhập!

RIDE FOR THE FUTURE!

Leave Comments

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04