Cuộc đua VRC được tài trợ bởi lốp Pirelli và có quy định một lần rất công bằng.

Các mẫu lốp có thể được sử dụng cho VRC đua là đồng nhất.

Tại sao?

Số tiền bạn có thể chi cho một cuộc đua khác nhau ở mỗi người, và sẽ có người mua được lốp xe đua đắt tiền, người không thể, và nhiều người khác. Hiệu suất của lốp có ảnh hưởng đáng kể đến thời gian vòng chạy.

Với lốp xe đua mới và lốp xe đường phố đã qua sử dụng, trận đấu được quyết định trước cuộc đua.

Trong các cuộc đua VRC, tất cả các tay đua sẽ cạnh tranh công bằng bằng cách sử dụng các loại lốp có cùng hiệu suất. Kỹ năng cưỡi và cài đặt máy rất quan trọng, giúp cuộc đua trở nên thú vị hơn.

Lốp được chỉ định Pirelli Rosso 3 hoặc Rosso Corsa 2

Bất kỳ mẫu nào được chỉ định đều có thể được sử dụng. Không cần phải mua một cái mới.

Nếu bạn cần mua, chúng tôi sẽ cung cấp lốp xe với mức giá rất đặc biệt với sự hợp tác của VRC và Pirelli. https://vrc-motorsport.com/wp-content/uploads/2022/03/Pirelli-tire-special-price-list-VRC.pdf

Leave Comments

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04