• ROAD RACE

ROAD RACE

CHALLENGE CUP 07/03/2021 HOÀN THÀNH KẾT QUẢ
VÒNG 1 12/12/2021 ĐÃ HOÀN THÀNH CLICK HERE
VÒNG 2 27/02/2022 Thời gian đăng ký 17/01-17/02
VÒNG CUỐI 10/04/2022

Phí đăng kí : 1.000.000vnđ . (bao gồm bảo hiểm)

LINK ĐĂNG KÝ

https://bitly.com.vn/3bo2n7

QUY ĐỊNH

Phân Loại Hạng Xe

Scroll
090 959 88 04
090 959 88 04